Menu

Coraz bliżej trzeciego toru między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim

fot. PKP S.A. fot. PKP S.A.

Większą przepustowość linii między stacjami Poznań Główny a Poznań Wschód zapewni budowa trzeciego toru. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności dla tego zadania. To pierwszy krok dla lepszych i częstszych połączeń w aglomeracji poznańskiej.

Głównym celem budowy trzeciego toru między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim jest zwiększenie przepustowości linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Jest to niezbędny warunek do powstania sprawnego systemu Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), która ma być podstawowym elementem budowy zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej. Pociągi będą mogły docierać do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu 50 km od Poznania.

- Obecnie między Poznaniem Głównym a Poznaniem Wschodnim kursuje około 180 pociągów na dobę. Zakładany w ramach projektu PKM rozwój połączeń aglomeracyjno – regionalnych oparty jest o znaczne zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w kierunku wschodnim i północno-wschodnim, w granicach miasta Poznania – powiedział Arnold Bresch, Członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. - Dodatkowy tor wykorzystywany będzie w sytuacjach zakłóceń eksploatacyjnych także do prowadzenia ruchu pociągów dalekobieżnych.

Studium wykonalności będzie obejmowało analizą układy torowe oraz elementy związane z torem takie, jak nawierzchnia, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikację, łączność, zasilanie elektroenergetyczne, sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne, budynki i budowle, tabor, infrastrukturę obsługi podróżnych, wyposażenie peronów i inżynierię ruchu. Szczególnie istotne będą sprawy dotyczące środowiska, głównie w kontekście przeprawy przez Wartę i Cybinę. Studium ma także określić, czy dla uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitarnej wystarczy budowa jednego toru, czy dwóch, ewentualnie w jakiej perspektywie czasowej.

Studium wykonalności będzie wsparciem procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu, możliwości, zagrożeń z nim związanych i zasobów potrzebnych do jego realizacji oraz oceny szans jego powodzenia. Opracowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie podstawą do dalszych prac związanych z realizacją projektu.

4 lipca 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w swoim imieniu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznań podpisały umowę z Konsorcjum firm: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu i Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód”.

Podpisana 4 lipca 2017 r. umowa jest wypełnieniem zapisów podpisanego 10 października 2016 r. Porozumienia między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań o współpracy przy opracowywaniu studium wykonalności i stworzenia raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko oraz zapisów podpisanej 26 stycznia 2017 r. umowy dotyczącej współfinansowania opracowania studium wykonalności.

Wartość podpisanej umowy to prawie 1,3 mln zł netto. Zakończenie wykonania studium zaplanowano na połowę 2019 r.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę