Menu

Torpol z backlogiem wartym niemal 3,4 mld zł netto

fot. Torpol S.A. fot. Torpol S.A.

Po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa Torpol zbudowała rekordowy portfel zamówień warty ponad 3,4 mld zł netto. Mimo spadku sprzedaży i ujemnego wyniku netto Zarząd liczy na skokowy wzrost przychodów i zysku w następnym roku.

Za ostatnie 9 miesięcy Torpol odnotował 377,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. EBITDA wyniosła -0,5 mln zł, a wynik netto ukształtował się na poziomie -13,6 mln zł.

Wyniki finansowe za ostatnie trzy kwartały są efektem nadal silnie odczuwanej luki inwestycyjnej na rynku kolejowym w 2016 roku w Polsce oraz w Norwegii. Liczymy jednak, że posiadany przez nas rekordowy portfel zamówień pozwoli nam uzyskiwać zdecydowanie lepsze wyniki już w przyszłym roku. Obsługa tak dużego backlogu stawia przed nami sporo ryzyk i wyzwań logistycznych, kadrowych oraz zaopatrzeniowych, na które jesteśmy już przygotowani. Na podstawie zawartych kontraktów oczekujemy, że w przyszłym roku przychody ze sprzedaży wyraźnie przekroczą 1 mld zł, przy czym rentowność powinna utrzymać się na poziomie ok. 4-5% – mówi Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

Trzeci kwartał 2017 roku był dla Grupy bardzo intensywny, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych projektów budowlanych. Od początku lipca br. Grupa pozyskała zamówienia o łącznej wartości ok. 1,9 mld zł netto.

Aktualna, łączna wartość umów będących w trakcie realizacji na kolei wynosi 24,5 mld zł. Od rozpoczęcia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do końca października br. stopień zaawansowania KPK (licząc podpisane umowy i zakończone projekty) wynosi niemal 30 mld zł, a to dopiero połowa planowanych nakładów przewidzianych na inwestycje kolejowe. Dlatego liczymy, że najbliższe lata będą odznaczać się silnym wzrostem inwestycji w sektorze – komentuje Grzegorz Grabowski.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na początku listopada spółka TAURON Wytwarzanie wybrała ofertę Torpolu na kompleksowe wykonanie układu torowego w Elektrowni Jaworzno III. Wartość oferty wynosi 367,3 mln zł netto.

Obecnie minął okres odwoławczy i czekamy na decyzję o terminie podpisania umowy . To byłby pierwszy, tak duży kontrakt kolejowy pozyskany w Polsce spoza Grupy PKP PLK. Traktujemy to jako istotny krok w kierunku dywersyfikacji sprzedaży – mówi Grzegorz Grabowski.

Grupa oczekuje również poprawy na rynku skandynawskim. Według norweskiego rządu od 2018 roku ma ruszyć program, przewidujący nakłady na infrastrukturę kolejową w wysokości 105,6 mld zł, co oznacza 8,8 mld zł średniorocznie od 2018 do 2029 roku.

Rynek norweski jest bardzo perspektywiczny i pozwala na uzyskanie dwukrotnie wyższych marż niż w Polsce. Z informacji napływających od norweskich zamawiających wynika, że pierwsze przetargi mogą być ogłoszone jeszcze w tym roku, co oczywiście będzie istotnie wpływać na sprzedaż w przyszłym roku. Potencjał rynkowy w zakresie projektów kolejowych i tramwajowych na rok 2018 oceniamy na ponad 10 mld NOK. – mówi Grzegorz Grabowski.

Torpol od dłuższego czasu utrzymuje bardzo dobrą płynność finansową. Posiada dostęp do limitów kredytowych w wysokości ok. 90 mln zł i gwarancyjnych na ponad 1 mld zł.

Płynność finansowa jest kluczową kwestią przy obsłudze tak dużego portfela zamówień. Nie posiadamy zadłużenia netto, ponadto do Spółki wpłynęło ok. 170 mln zł z tytułu udzielonych zaliczek na realizację kontraktów od naszego głównego zleceniodawcy, co w praktyce rozwiązuje problem z finansowaniem. Pozwoliło to nam na zakontraktowanie istotnej części podstawowych materiałów, dzięki czemu ograniczyliśmy w znacznej mierze ryzyka obecnego i prognozowanego wzrostu cen materiałów – mówi Grzegorz Grabowski.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę