Menu

Dobra współpraca PLK z przewoźnikami

fot. PKP PLK S.A. fot. PKP PLK S.A.

- Dzięki wspólnym wysiłkom Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i spółek kolejowych, w tym PLK, zmieniamy polską kolej. Dzięki temu pasażer będzie bezpiecznie, komfortowo i punktualnie dojeżdżał do celu – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 grudnia 2017 r.

W zakresie inwestycji kolejowych nie zwalniamy tempa. Przekroczyliśmy już barierę, która w ubiegłym roku wydawała się nie do przekroczenia – ponad 21 mld zł zakontraktowanych inwestycji według kosztorysów inwestorskich, a 17 mld zł według ostatecznych rozstrzygnięć przetargowych. Oznacza to, że wyeliminowaliśmy ryzyko niewykonania planu przewidzianego w Krajowym Programie Kolejowym – podkreślił minister Adamczyk.

Dzięki przyśpieszeniu procedur i podpisaniu umów wykonawcy mogli rozpocząć prace przy realizacji projektów. Inwestycje wyrównują dostępność komunikacyjną i istotnie wpłyną na rozwój gospodarczy regionów i przewóz towarów. Dzięki nim poprawi się także komunikacja w aglomeracjach.

- Krajowy Program Kolejowy zawiera inwestycje za prawie 67 mld zł. Inwestycje realizowane są zgodnie z planem lub są przyspieszone – przykładem jest linia nr 68, gdzie nastąpiło znaczne przyspieszenie w stosunku do przyjętego harmonogramu – podkreślił prezes PLK Ireneusz Merchel.

Standard infrastruktury w Polsce poprawią realizowane prace m.in. na trasie Wrocław – Poznań, Kraków – Katowice, Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Podpisane zostały umowy, które zwiększą dostępność transportową w Polsce Wschodniej m.in. dzięki przygotowaniu Wschodniej Magistrali Kolejowej. Na tej trasie jest prowadzona modernizacja m.in. odcinka Lublin – Stalowa Wola.

Rekompensaty dla przewoźników

- Realizacja inwestycji infrastrukturalnych zawsze powoduje pewne komplikacje. Dlatego dobrze się stało, że PLK wyszła naprzeciw oczekiwaniom przewoźników i stosuje mechanizmy, które spowodują, że ciężar kosztów będzie się rozkładał w sposób bardziej zrównoważony – podkreślił wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.

Prace na sieci kolejowej, w trakcie coraz większej liczby realizowanych zadań, wymagają szczególnej organizacji ruchu. Zarządca infrastruktury stara się zapewnić jak najlepsze możliwości kursowania pociągów pasażerskich i towarowych oraz możliwości prowadzenia prac inwestycyjnych. Celem PLK jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla przewoźników.

13 listopada 2017 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia do stosowania nowych zasad naliczania opłat za przejazdy pociągów realizowane drogami okrężnymi w związku z prowadzonymi robotami torowymi na sieci PLK., obowiązujących od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018, tj. od 10 grudnia 2017 r.

Nowymi zasadami objęte będą przejazdy pociągów realizowane drogami okrężnymi w związku z prowadzonymi robotami torowymi w lokalizacjach związanych z realizacją projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym.

Nowe zasady będą dotyczyły wszystkich przewoźników osób i rzeczy realizujących przejazdy w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów i indywidualnego rozkładu jazdy pociągów, którzy wykonują przewóz drogą okrężną dłuższą o co najmniej 40 km od trasy, która byłaby przydzielona, gdyby nie były prowadzone roboty torowe (trasa modelowa).

Korekta opłaty, z uwzględnieniem nowych zasad, dotyczyć będzie różnicy kwot pomiędzy opłatą podstawową, określoną dla zrealizowanej trasy pociągu drogą okrężną, a opłatą podstawową określoną dla trasy modelowej.

W rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, dodatkowo dla tras, dla których dokonane zostanie zmniejszenie opłaty ze względu na realizację przejazdu drogą okrężną, naliczana będzie 15% rekompensata od różnicy ww. opłat.

Szczegółowe informacje dla przewoźników są dostępne na stronie www.plk-sa.pl w zakładce: „Dla klientów i kontrahentów” → „Warunki udostępniania infrastruktury i Regulaminy” → „Trasy modelowe”.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę