Menu

Porozumienie między UTK a SGH

fot. PKP PLK S.A. fot. PKP PLK S.A.

Stworzenie platformy współpracy, wymiana doświadczeń, wiedzy i potencjału w zakresie realizacji wspólnych celów badawczych, edukacyjnych oraz rozwój kadr dla transportu kolejowego to główne założenia podpisanego dziś porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Porozumienie podpisali Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania SHG. Deklaracja zawiera zobowiązanie do działań w dążeniu do poprawy stanu bezpieczeństwa i rozwoju sektora transportu szynowego w Polsce oraz realizacji projektów związanych z rynkiem kolejowym. W dokumencie jest mowa również o bezpieczeństwie kolejowym oraz upowszechnianiu wiedzy o regulacjach związanych z funkcjonowaniem kolei, interoperacyjnością, standaryzacją i działalnością Prezesa UTK.

Uczelnia deklaruje przekazywanie Prezesowi UTK informacji i opracowań istotnych dla środowiska związanego z transportem szynowym, a także do zapraszania przedstawicieli UTK na wszelkie organizowane przez SGH konferencje, seminaria i inne tego typu wydarzenia. UTK będzie wspierał SGH przy przygotowywaniu raportów, opinii i analiz z zakresu transportu kolejowego m.in. poprzez udostępnianie zbieranych przez siebie danych i materiałów dotyczących rynku.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce oraz jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2 000 absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem Uczelni.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę