Menu

Kontrakt na dostawy wstawek hamulcowych dla PKP CARGO

W dniu 20 grudnia PKP CARGO S.A. podpisała z Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. kontrakt na dostawy kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL (o niskim współczynniku tarcia) do przezbrojenia eksploatowanych wagonów towarowych. W ten sposób największy polski przewoźnik kolejowy stopniowo dostosowuje swój tabor do przyszłych wymagań Unii Europejskiej dotyczących interoperacyjności i ogranicza wpływ hałasu na środowisko.

Czytaj dalej...

Porozumienie między UTK a SGH

Stworzenie platformy współpracy, wymiana doświadczeń, wiedzy i potencjału w zakresie realizacji wspólnych celów badawczych, edukacyjnych oraz rozwój kadr dla transportu kolejowego to główne założenia podpisanego dziś porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Czytaj dalej...

Kontrola kolei linowych z udziałem Prezesa UTK

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę kolei linowej w Krynicy Zdroju. Takie działania mają na celu monitorowanie rynku wyrobów oraz eliminowanie tych wyrobów, które nie spełniają wymagań zdrowia i bezpieczeństwa lub mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników, mienia albo środowiska. W kontroli uczestniczył osobiście Prezes UTK Ignacy Góra.

Czytaj dalej...

Ograniczenia ruchu kolejowego na linii kolejowej Kielce – Fosowskie

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zdecydowanie przeciwdziała możliwemu zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 13 grudnia wydał decyzję wprowadzającą ograniczenia ruchu kolejowego na odcinku Turów – Kucelinka na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie. To efekt nieprawidłowości związanych z wprowadzeniem do użytkowania samoczynnej dwustawnej blokady liniowej.

Czytaj dalej...

Lepsze podróże w Krakowie i aglomeracji zapewnią projekty CEF

Od 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzyskują z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) miliardy euro na modernizację kolejowych tras. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zarządca narodowej infrastruktury, podpisały umowy zapewniające dofinansowanie 21 projektom. Dzięki inwestycjom podróże będą krótsze i wygodniejsze, zwiększy się poziom bezpieczeństwa i ochrona środowiska.

Czytaj dalej...

REMTRAK - II etap inwestycji zakończony

We wtorek, 12 grudnia 2017 roku, w Idzikowicach odbyło się uroczyste oddanie hali produkcyjnej wraz z warsztatami specjalistycznymi Zakładu Usług Taborowych REMTRAK. Nowe obiekty są efektem zakończenia drugiego etapu modernizacji zaplecza technicznego PKP Intercity, którego koszt wyniósł 9 mln zł. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie Zarządu PKP Intercity i ZUT REMTRAK.

Czytaj dalej...

Małopolska. Dla bezpieczeństwa na przejazdach - szkolenia PLK dla instruktorów nauki jazdy

W Krakowie instruktorzy nauki jazdy uczestniczyli w seminarium nt. zwiększenia bezpieczeństwa kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. To już kolejne spotkanie organizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z instruktorami. Efektem dotychczasowych działań jest utworzenie 700 szkół nauki jazdy ze specjalnymi pakietami szkoleniowymi, dzięki którym 50 tysięcy początkujących kierowców jest bezpieczniejszych na przejazdach kolejowo-drogowych.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS