Menu
Stern

Stern

Redaktor

URL strony: http://www.polskakolej.tv

Stanowisko spółki PKP Intercity w sprawie negatywnej decyzji o skorzystaniu z zamówienia uzupełniającego na 10 pojazdów PesaDART

PKP Intercity konsekwentnie realizuje przyjętą strategię taborową na lata 2016-2020*, na którą przeznaczy około 2,5 mld złotych. Celem prowadzonych działań jest maksymalnie efektywne wykorzystanie dostępnych środków publicznych. Niezbędna jest koncepcja innowacyjności, ale równie istotny jest zrównoważony plan odtwarzania posiadanego parku taborowego. Obecnie realizowany program inwestycyjny to wynik zastosowania właśnie takiej strategii, tj. podziału środków na zakup nowego taboru i odnowę już wykorzystywanego oraz modernizację zapleczy technicznych, odpowiedzialnych za sprawną i efektywną jego eksploatację. Wypełnianie postawionych zadań pozwoli na zwiększenie komfortu podróży oraz umożliwienie realizacji właściwego procesu utrzymaniowo-naprawczego taboru kolejowego.

Subskrybuj to źródło RSS